Bói Dịch


Trình Bói Dịch 1.0 đang trong thời kỳ sài thử.  Nếu các bạn thấy có gì sai xin vui lòng báo cho chúng tôi biết.  Tạm thời Trình Bói Dịch này chưa có lời giải.  Bạn có thể dùng trình này để lập quẻ Dịch.

Bói Dịch hay Gieo Quẻ là một trong những phương pháp dùng để tiên đoán những chuyện có thể xẩy ra trong tương lai mà hoàn toàn không cần biết ngày giờ sinh.

Cách thức gieo quẻ rất đơn giản.  Dùng 3 đồng tiền cổ hoặc 3 đồng tiền nào dễ phân biệt Âm Dương.  Nếu ở Hoa Kỳ thì có thể dùng 3 đồng pennies.

Hình --- = Head = H = Dương = Sấp = S
Chữ - - = Tail = T = Âm = Ngửa = N

Úp 3 đồng tiền vào lòng bàn tay trong vòng vài phút và suy nghĩ tới việc mình muốn hỏi.  Mỗi lần gieo quẻ chỉ hỏi 1 việc mà thôi.  Sau đó tung tiền xuống mặt đất hay trên mặt bàn.  Tung tiền 6 lần và ghi rõ thứ tự mồi lần tung tiền xuống giấy.  Ghi từ dưới lên trên.  Gieo lần thứ nhất thì ghi dưới chót chỗ Hào Sơ. Gieo lần thứ nhì thì ghi ở Hào Nhị và tiếp tục như thế cho đến Hào Thượng là lần gieo tiền cuối cùng.  Nhớ ghi xuống ngày giờ gieo quẻ và câu hỏi một cách rõ ràng.  Bạn có thể vào trang "Chuyển đổi lịch" để đổi ngày dương lịch sang âm lịch.  Sau đó dùng trình Bói Dịch này để lập quẻ.  Trình Bói Dịch 1.0 đang trong thời kỳ sài thử.  Nếu các bạn thấy có gì sai xin vui lòng báo cho chúng tôi biết.  Thành thật cám ơn.

  Bói Dịch 1.0

Gieo Lần Thứ

Hào

 Đồng Tiền Thứ 1   Đồng Tiền Thứ 2   Đồng Tiền Thứ 3 

6

        Hào Thượng

5

        Hào Ngũ

4

        Hào Tứ

3

        Hào Tam

2

        Hào Nhị

1

        Hào Sơ
   Lúc Gieo Quẻ
Ngày: